Sözlükte "çekim" ne demek?

1. Çekmek eylemi; bir sinema filminin tek bir çekimle elde edilen bölümü, plan.
2. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe.
3. Eylemlerin türlü zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradıkları değişiklikler, tasrifçekim

Çekim kelimesinin ingilizcesi

adj. flexional, gravitational
n. attraction, pull, gravity, force of gravity, gravitation, shot, shooting, filming, inflection, inflexion, conjugation, declension, draw, shoot, flexion, flection